SIKÇA SORULAN SORULAR
Sıkça Sorulan Sorular
 • Ambalajlı bir suyu hangi koşullarda saklamalıyız ?

  Suyunuzu serin (5-15 derece), karanlık (güneş ışığından uzak) ve kuru (%50 nemden az) bir yerde saklamalısınız. Ayrıca özellikle suyunuzu kimyasallar, deterjanlar, temizlik maddeleri, benzin ve bunun gibi maddelerden mümkün olduğunca uzak tutmalısınız. Çünkü su saf bir maddedir ve bizim çevrede algılayamadığımız kokuları dahi yavaşça kendisine çekme özelliğini taşır.

 • Ambalajlı suyun kullanma ömrünü etkileyen faktörler nelerdir ?

  1-Şişe ambalajının hava geçirgenliğinin derecesi : Şişe ambalajının cinsi ve kalınlığı hava geçirgenliğini belirler. Bu da sonuçta söz konusu ambalajın dış ortam kokularına karşı korunmalı olup olmayacağını belirler. Pet ve polikarbonat ambalajların moleküler yapılarından dolayı sular dış ortam kokularına karşı daha hassastır.
   
  2-Suyun mineral konsantrasyonu (sert veya yumuşak oluşu) : Yumuşak suların mineral konsantrasyonu daha az ve daha saf olduklarından ortamdaki kokuları sert sulara göre daha fazla çekerler.
   
  3-Depolama ve saklama koşulları : Depolama ve saklama esnasında uygun ortam koşulları (temiz, kuru, kokusuz, güneş görmeyen) sağlanamaz ise ilerleyen günlerde suyun bozulması (yeşillenme, tortu yapma gibi) ihtimali söz konusu olabilir.
 • Çay, kahve ve yemekler için nasıl su kullanmalıyız?

  Çay, kahve ve yemeklerinizin tadını almak isterseniz.
  1. Klor gibi tüm oksidanlarda arındırılmış.
  2. Tüm organiklerden arındırılmış
  3. Sertliği 3-8 fr arasında
  4. Sudaki sodyum 10mg/L altında
  5. pH’ı pişirme yöntemine bağlı
  6. Demir, mangan ve bakırdan arıtılmış veya 0.02 ppm’in altında
 • Damacana Su Tüketiminde Pompa Kullanımındaki Koku ve Tat Bozuklukları nasıl giderilir?

  Damacana su tüketiminde yaygın olarak kullanılan pompalar suda ciddi koku ve tat bozukluklarına neden olabilmektedir. Su pompalarının iç kısmında bulunan körüklerin iç yüzeyleri sürekli olarak nemli olduğundan pompalama sırasında körüğün içerisine giren havada bulunan toz tanecikleri körüğün iç yüzeylerine yapışmakta ve birikerek zamanla önemli miktarda kirlilik oluşmaktadır.
   
  Bu kirlilik sonucu oluşan kokular suyun tadının ve kokusunun bozulmasına neden olmaktadır. Pompanın suyun içine giren boru kısmının da uzun süre güneş ışığına maruz kalması, borunun iç ve dış cidarlarında yeşermeler veya jel tabakası oluşmasına neden olmakta, buda suda koku ve tat bozukluklarına yol açmaktadır.
   
  Pompanızın suyun içine giren borusunun iç ve dış yüzeylerini en geç üç haftada bir yıkayınız ve iyice duruladıktan sonra kaynar su ile dezenfekte ediniz.
   
  Kullanımından Kaynaklanan Koku ve Tat Bozuklukları Dispenser (Su Sebili) nelerdir ve nasıl SORU: Damacana Su Tüketiminde giderilir?
   
  Su sebillerinin su ile temas eden bütün yüzeylerinin kullanıldığı ortam şartlarına göre belirlenecek sıklıkta tek tek sökülerek yıkanması ve dezenfeksiyon işlemine tabii tutulması gerekmektedir. Bu işlemin yeterli sıklıkta yapılmaması halinde su sebilinde oluşacak kirlilikler suda istenmeyen koku ve tat bozukluklarına sebep olabilmektedir. Su sebillerinde herhangi bir kirlilik bulunmasa bile sebilin su haznesinde uzun süre bekleyen suda sebilin üretildiği malzemelerden kaynaklanan koku tat bozuklukları oluşabilmektedir. Sebilin bakımı muhtelif aralıklarla yapılmalı. Sebilinin haznesinde bulunan takribi 2 litre suyun sebilin musluğundan boşaltılarak hazneye damacanadan yeni suyun girmesi sağlanmalıdır.
 • Dünyadaki su kaynaklarının durumu nedir ?

  İnsanlığın sorunları açısından bakıldığında; 21. yüzyılın en önemli mücadelelerinden birisinin de dünya nüfusunun artan su ihtiyacını yeterli ve güvenli şekilde karşılamak olduğu görülecektir. Dünyadaki içilebilir su kaynakları eşit şekilde dağıtılmamıştır ve su sorunu bölgeye göre farklılık göstermektedir. Güvenli içme suyu temin edilen alanların kirlilik gibi dış etkenlerden çabuk etkileniyor olması, su kaynaklarının korunması konusunu özellikle suyun kıt olduğu bölgelerde hayati bir konu haline getirmektedir.
   
  Yeryüzündeki suların % 97’si tuzlu,
  % 3’ü ise tatlı sudur.
  Tatlı suyun kaynaklarının; % 97’si kutuplardaki buz dağlarından,
  % 2’si derin yeraltı sularından,
  % 1’i ise erişilebilir sulardan oluşmaktadır.
 • Hangisi Tüketilmelidir?

  Suda sertlik yada yumuşaklık önemli bir kalite göstergesi değildir. Ancak; yumuşaklık suya lezzetli olmasını ve hafif içimlilik özelliği sağlamaktadır. Başka bir anlatımla yumuşak sular sert sulara oranla çok daha lezzetli ve hafif içimlidir. Vücudumuzun temel yaşam fonksiyonlarının sağlıklı olarak işleyebilmesi için günde ortalama 2 - 2,5 litre su içilmelidir.

 • Kaç Çeşit Su Vardır?

  Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca yayınlanan ve yürürlükte olan “17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği” ve 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Doğal Mineralli Sular Yönetmeliğine göre 4 çeşit su bulunmaktadır. Bu sular ilgili yönetmeliklerde aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
   
  1: Doğal Kaynak Suyu
   
  Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve 25730 sayılı yönetmeliğin 36. maddesinde izin verilenler dışında herhangi bir işleme tabii tutulmaksızın bu yönetmeliğin Ek.1’ de belirtilen nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.
   
   
  2: İçme Suyu
   
  Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkartılan ve Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya artırılması suretiyle 25730 sayılı yönetmelik Ek.1 deki parametre değerleri elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.
   
   
  3: İçme – Kullanma (Şebeke) Suyu
   
  Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan orijine (nereden temin edildiğine) bakılmaksızın orijinal haliyle yada arıtılmış olarak ister kaynağından, isterse dağıtım ağından temin edilen, 25730 sayılı yönetmelik Ek.1 deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sulardır.
   
   
  4: Doğal Minareli Su
   
  Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme riskine karşı korunmuş, 25657 sayılı yönetmeliğin 5,6,7,8. maddelerine haiz olan, Gazlı veya Gazsız olarak ambalajlanarak piyasaya arz edilen sulardır.
 • Kaynamış su bakterilerden arınmışmidir?

  Hayır, kaynamış su yalnızca bakterileri yok eder. Nitrat gibi çoğu kirletici madde kaynatılarak sudan ayrılamaz. Bazı durumlarda kaynatma işlemi suyu azalttığı için kirletici maddelerin konsantrasyonunu arttırabilir. Buda sağlığımız için ciddi tehlikelerin yaşanmasına neden olur.

 • Su içmek için susamayı beklemek gerekirmi?

  Vücudun suya ihtiyaç duyduğunun sinyali olarak, “susuzluk hissini” almak büyük bir yanılgıdır. Çünkü, insan beyni, vücudun su eksikliği yaşadığını ne yazık ki yeteri ölçüde algılamaktan acizdir. Ayrıca, insanlarda susama hissi, bir bardak suyla bile ortadan kalkar ve içtiğimiz su bedenimizin suya doymasına yeterli olmayabilir. İnsanlar, 3,5 litre suyu terle kaybettiklerinde, duydukları susuzluk hissini sadece 0,5 litre su içtiklerinde bile bastırabilirler. Eğer su gereksiniminin bir göstergesi olarak sadece susama duygusu dikkate alınırsa yüzde 3,5’luk bir kaybın yerine konulması 12-24 saat gerektirebilir.

 • Sudaki hangi maddeler hangi rahatsızlıklara sebep olurlar?

  Arsenik: Karaciğer ve ciltte kötü huylu tümör oluşumu, kramplar, spazmlar, sinir sistemini etkiler.
   
  Baryum: Uzun süreli uyarıcı kas reaksiyonları, sinir blokajı
   
  Benzen: Kanser, lösemi, anemi
   
  Kadmiyum: Bronşit, anemi, mide rahatsızlıkları
   
  Karbon Tetraklorid: Merkezi sinir sistemi baskısı, mide, karaciğer ve böbreklerde hasar, koma ve ölüm
   
  Klordan: Karaciğer ve böbrek hasarı
   
  Klorobenzen: Solunum sisteminde iritasyon, merkezi sinir sisteminde depresyon
   
  Kloroform: Karaciğer, böbrek ve kalp etkileri
   
  Kromyum: Böbrek hasarı, kanser
   
  Bakır: Mide iritasyonu, çocuk ve bebek ölümü, Wilson hastalığı
   
  Dikloroetilen: Mide bulantısı ve baş dönmesi
   
  Etilendibromid: Doğurganlığın azalması
   
  Florit: Yüksek dozlarda iskelet sistemi hasarı
   
  Heptaklor: Tümör oluşumu
   
  Kurşun: Sinir sisteminde, böbreklerde, üreme sisteminde hasar. 
   
  Lindan: Kronik karaciğer hasarı, anemi, lösemi
   
  Merkür: Böbrek yetmezliği, ölüm
   
  Metilen Klorid: Zehirli
   
  Nikel: Hiperglisemin, mide ve sinir sistemi rahatsızlıkları
   
  Pentaklorofenol: İştah kaybı, solunum yetmezliği, uyuşma, koma ve ölüm
   
  PCB: Cilt ve karaciğer hasarı, mide bulantısı, kilo kaybı, koma, ölüm
   
  Selenyum: Kanserojen, mukusta tahribat
   
  Sülfat: Laksatif etki
   
  Tetrakloroetilen: Merkezi sinir sistemi etkisi, uyuşma, ölüm
   
  Toluen: Uyuşturucu etki, gözlerde ve solunumda iritasyon
   
  Toksafen: Akciğer hasarı
   
  Trikloroetan: Uyuşturucu etki, merkezi sinir sisteminde depresyon, bilinç kaybı, ölüm
   
  Trikloroetilen: Merkezi sinir sisteminde depresyon, koordinasyon kaybı, bilinç kaybı
   
  Trihalometan: Kas ve sinir sisteminde etki, bilinç kaybı
   
  Vinilklorid: Merkezi sinir sisteminde depresyon, görme ve işitme kaybı, ölüm
   
  Ksilen: Mukoz yapı iritasyonu, akciğer tıkanması, böbrek yetmezliği
   
  Çinko: Kas sertliği ve acı, iştah kaybı, mide bulantısı
 • Suyun İnsan Yaşamı Açısından Önemi nelerdir?

   İnsan vücudunda bütün temel yaşam fonksiyonları su ile gerçekleşmektedir. Vücudun; çocuklarda %70, yetişkinlerde %60, yaşlılarda ise %50 si sudan oluşmaktadır. İnsan vücudundaki suyun % 20 oranında azalması insan hayatının sona ermesine neden olmaktadır.

 • Suyun sertliği ne demektir

  En yaygın sertlik mineralleri kalsiyum, manganez ve magnezyumdur. Fransız sertliği (Fr) veya mg/lt CaCO3 ülkemizde yaygın olarak sertlik sınıflandırmasında kullanılan birimlerdir. Suyun içindeki sertlik iyonlarının konsantrasyonunu tanımlamada kullanılır. 1 Fr derecesi 10 mg/lt CaCO3 sertliğine eşittir.

 • Sürekli içtiğim Koçbey Aqua Doğal Kaynak Suyunu Hakkında bilgilendirilmek istiyorum

  30 milyon m² devlet ormanları ile çevrili, 563.000m2 yüzölçümlü “Beypınarı Özel Ormanı” tarihimizde önemli bir yere sahiptir. 1844–1912 yıllarında yaşamış olan Ahmet Mithat Efendi tarafından da kullanılan kaynak suyumuz bugün Koçbey Aqua tesislerinde modern ve hijyenik koşullarda üretilerek siz değerli tüketicilerimize sunulmaktadır. 
   
  KOÇBEY BEYPINARI SU VE MEŞ. SAN. TİC. A.Ş. Sapanca’da da bölgenin en büyük tesislerinden birini 2009 yılı sonu itibariyle hizmete sunacaktır. Sapanca Türkiye’nin en geniş doğal kaynak suyu rezervlerine sahip bölgelerin başında gelmektedir. Bu bölgedeki kaynağımız yılın beş ayı kar altındadır ve insan faktörü tarafından etkilenme riski hiç yoktur. Tesisimiz 2009 yılı sonu itibariyle bütün ürün çeşitleriyle hizmete girecektir.
   
  Koçbey Aqua, her iki fabrikası için Türkye’de belirlenen hedef illerde; Koçbey Kurumsal Kültürü ve Markasına uyum sağlayabilecek distribütörlük ve bayilikler veriyor. Koçbey Aqua’nın kurumsal kültürü ve marklaşma anlayışı, tüm bayilerini stratejik ortak olarak görmek anlayışı üzerine kurulmuştur.
   
  Ayrıca analiz bilgilerine ve diğer teknik bilgilere web sitemizin ilgili yerlerinden ulaşabilirsizin.
 • Vücutta Su eksikliğinin sinyalleri nelerdir?

  Vücut su eksikliği yaşadığını şu sinyallerle işaret eder:
  Bulantı
  Kusma
  Baş ağrısı
  Sürekli sıcaklık hissi
  Dudaklarda ve dilde kuruma hissi
  Seyrek veya az idrara çıkma ve idrar renginin koyulaşması
  Sersemlik
  Deride kuruma
  Kaslarda ve eklemlerde acıma hissi
  Vücutta kalori oluşumunda yetersizlik
  Sürekli sindirim sistemi sorunları
  Kas tonusun da azalma, sürekli yorgunluk, sersemlik hissi ve kas krampları
 • Yetişkin bir insan vüvudu bir günde nekadar su kaybeder?

  Yetişkin bir insan vücudu 1 günde idrar yoluyla 1,5 lt., deri yoluyla 0,5 lt., dışkı ve solunum yoluyla 0,5 lt., olmak üzere toplamda 2,5 litre civarında su kaybetmektedir. Vücudun yaşamsal fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kaybedilen miktardaki suyun yerine konması ve vücudun su dengesinin korunması gerekmektedir.